Ehdota TiTen huomionosoitusten saajia viimeistään 17.3.2024 (/3.3.2024)

Onko fuksikaveri tehnyt urotöitä? Onko kiltahuoneella tyyppi, joka aina moikkaa ja auttaa? Tiedätkö pitkän aikaa TiTen eteen ahertaneen tyypin? Onko vuoden aikana ollut jokin erityisen hieno projekti? Ehdota rohkeasti!header image
Päivitetty: 19.02.2024 10:51

Ehdota TiTen huomionosoitusten saajia 17.3.2024 saakka! (Kunniajäsenyyksiä 3.3.2024 saakka!)

Huomionosoitusten saajia voit ehdottaa tällä lomakkeella. Huomionosoitukset jaetaan TiTen vuosijuhlilla 6.4.2024.

Onko fuksikaveri tehnyt urotöitä? Onko kiltahuoneella tyyppi, joka aina moikkaa ja auttaa? Tiedätkö pitkän aikaa TiTen eteen ahertaneen tyypin? Onko vuoden aikana ollut jokin erityisen hieno projekti? Ehdota rohkeasti!

Voit ehdottaa:
- Vuoden TiTeläisiä
- Ruffe-palkinnon saajia
- Ansiomerkin saajia
- Standaarin saajia
- Kunniajäseniä (ehdota 3.3.2024 mennessä)

Kuvaukset huomionosoituksista löydät alta.

Viime vuosina huomionosoituksia saaneet: https://wiki.tite.fi/killanansioituneet:killan_toiminnassa_ansioituneet 
sekä kunniajäsenet: https://wiki.tite.fi/kunniajaesenet.
Merkkiohjesääntö: https://wiki.tite.fi/merkkiohjesaeaentoe 
sekä killan säännöt: https://wiki.tite.fi/killan_saeaennoet

Täytä lomake niin monta kertaa kun palkittavia tulee mieleen! 

Kysymyksissä ota yhteyttä wanhaan konsulttiin. (kahmy@tietoteekkarikilta.fi tai telegram @ralliina)

Vuoden TiTeläinen

Merkkiohjesääntö:
Vuo­den TiTeläisen ar­vo­ni­mi voi­daan myön­tää kil­lan jä­se­nel­le, joka on ku­lu­neen lukuvuo­den ai­ka­na ansioituneesti edistänyt TiTeläisyyttä ja innostanut muita jäseniä toimimaan samoin. Jäsenistö voi ehdottaa arvonimen saajia hallitukselle. Hallitus myöntää Vuoden TiTeläisen arvonimet lukuvuoden lopulla, killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa.

Kommentit:

  • Arvonimen on tarkoitus olla ns. tsemppipalkinto, joka innostaa saajaansa jatkamaan esimerkillistä toimintaansa samaan malliin. Arvonimen tyypillinen saaja on aktiivinen 1.-3. vuoden toimija, joka on edistänyt killan pyrkimyksiä ja/tai mainetta fuksi- tai tutortoimintansa, superaktiivisuutensa, suorituksiensa, tempausmenestyksensä, Jukan palautuksen, tai muiden suurten urotekojen kautta.

  • Vuosittain arvonimi myönnetään noin kolmelle henkilölle. Kaikilta kirjataan nimi samaan vuosiluvulla varustettuun laattaan, joka kiinnitetään killassa näkyvälle paikalle muiden Vuoden TiTeläinen -laattojen seuraksi.

Ruffe-palkinto

Merkkiohjesääntö:
Ruffepalkinto on kunnianosoitus, joka voidaan myöntää yksittäisestä erityisen paljon killan asemaa tai sen jäsenten etuja edistäneestä teosta, tapahtumasta tai ideasta. Kunnianosoitus voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle. Kunnianosoituksen myöntää killan hallitus. Kunnianosoitus voidaan jakaa killan vuosijuhlien yhteydessä tai vastaavassa juhlallisessa tilaisuudessa.

Kommentit:

  • Vuosittain specifit “tite-teot” jäävät ehkä vähän katvealueeseen, koska Vuoden TiTeläinen on enemmän nuoremille tekijöille ja ansiomerkki myönnetään yleensä pitkäjänteisemmästä toiminnasta. Ruffepalkinto voidaan antaa yhteisölle tai yhdelle henkilölle hyvin tehdystä projektista tai muusta teosta, joka on edistänyt killan ja sen jäsenten etua. Palkinnon ei ole tarkoitus olla vuosittainen (välttämättä), vaan se on tarkoitus myöntää silloin kun sille tulee aihetta.

Ansiomerkki 

Merkkiohjesääntö:
Killan ansiomerkki on 30-millimetrinen hopeoitu killan tunnus, jota kannetaan leveän kiltanauhan keskellä. Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle, joka on aktiivisesti edistänyt killan toimintaa tai sen jäsenten etua. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Ansiomerkki jaetaan killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Wanhan Kähmyn tai killan hallituksen tehtävään nimittämän muun henkilön kokoon kutsuma toimikunta myöntää ansiomerkit. Jäsenistö voi tehdä esityksiä ansiomerkkien saajista.

Kommentit:

  • Ansiomerkki on lähtökohtaisesti tarkoitettu killan hyväksi pitkään toimineille jäsenille, ja myönnettyjen merkkien hyvänä määränä pidetään kahdesta viiteen merkkiä per vuosi (viisi yleensä vain tasavuotisilla vuosijuhlilla). Mitään kiintiötä ei kuitenkaan ole, koska merkkien tulee olla oikeasti ansaittuja! Koska tämän merkin saajat voivat usein olla myös hallituksen jäseniä, haluttiin vastuu tunnustuksen saajien päättämisestä siirtää hallituksen ulkopuolelle erilliselle toimikunnalle.

  • Vastuu toimikunnan kasaamisesta on Wanhalla Kähmyllä, joka voi myös itse osallistua tai olla osallistumatta toimikunnan toimintaan. Hallitus voi myös nimittää toimikunnan kokoonkutsujaksi toisen henkilön, jos Wanha Kähmy on estynyt, jäävi tai pestiin ei ole ketään nimitetty. Toimikuntaan on tarkoitus pyrkiä saamaan sekä killan nykyisiä aktiivitoimijoita tuntevia ihmisiä että vanhoja ansiomerkkien saajia, jotta valinnat voidaan tehdä huolella. Prosessia demokratisoidaan keräämällä jäsenistöltä esityksiä merkin saajista. Ansiomerkin saaminen ei estä kunniamerkin myöntämistä myöhemmin samalle henkilölle!

Standaari 

Merkkiohjesääntö:
Killan standaari on standaari, jossa on killan merkki. Standaari voi­daan myön­tää kil­lan hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä killan ulkopuoliselle hen­ki­löl­le tai yh­tei­söl­le, joka on toi­min­nal­laan tai teoil­laan edis­tä­nyt kil­lan pyr­ki­myk­siä. Standaari myönnetään vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Killan standaari myönnetään myös killan uusille kunniajäsenille.

Kommentit:

  • Standaarin perusteena voi olla esimerkiksi pitkäaikainen yhteistyö yksittäisen henkilön, yrityksen tai yhteisön kanssa. Yksittäinen teko tai vastaava urotyö voi olla myös standaarin myöntämisen peruste. Kyseessä ei kuitenkaan ole aivan kunniamerkin arvoinen suoritus.

  • Standaari myönnetään myös uusille kunniajäsenille perinteiden jatkuvuuden vuoksi: aiemmin kunniajäsenet saivat standaarin, koska kunniamerkkejä ei ollut. Kyseessä on myös mukava kaappiin tai pöydälle esille laitettava tunnustus, itse merkkiä kun harvemmin voi esitellä tapahtumien ulkopuolella.

Kunniajäsenyys

Killan säännöt:
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä. Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen, mikäli hän täyttää näissä säännöissä varsinaiselta jäseneltä vaaditut ehdot. Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

Merkkiohjesääntö:
Killan kunniamerkki on 30-millimetrinen kullattu killan tunnus, jota kannetaan leveän kiltanauhan keskellä. Kunniamerkki korvaa muut kiltanauhaan kiinnitettävät merkit. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Kunniamerkkiä ovat oikeutetut kantamaan killan kunniajäsenet. Kunniajäseneksi voidaan killan sääntöjen mukaan kutsua henkilö, joka on “erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä”. Uusille kunniajäsenille kunniamerkit myönnetään killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa.

Kommentit:

  • Kunniajäsenet kutsuu killan yleiskokous ¾ äänten enemmistöllä. Heitä ovat yleensä merkittävät killan ulkopuoliset toimijat tai jo valmistuneet entiset killan jäsenet. Aiemmin killalla on kyllä ollut kunniajäseniä, mutta ei kunniamerkkejä tai kiltanauhaa. Tarkoituksena on, että vanhat kunniajäsenet voivat hakea uuden kunniamerkin killasta omakustannehintaan. Kunniamerkki on killan ylin tunnustus ja siksi sen kanssa ei kanneta nauhassa muita merkkejä vaan se korvaa ne.