TiTe logo jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Logokyselyn tulokset ovat täällä! Lue koko tiedote.
Päivitetty: 02.04.2024 08:23

Uutista muokattu 02.04.2024:

Saadun palautteen pohjalta 19.03.2024 järjestettiin logokeskustelupaneeli, jossa käytiin keskustelua logokyselyn tarkempien vastausten julkaisemisesta. Kilta julkaisee nyt vastaukset, joista käy tarkemmin ilmi vastaajaryhmien jakautuminen. Vastaukset ovat nähtävissä ja ladattavissa täältä pdf- ja Excel-tiedostoina.


TiTe logo jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ovat täällä!


Vastauksia jäsentyytyväisyyskyselyyn kerättiin viikon ajan 30.01.2024 - 06.02.2024

Vastauksia annettiin yhteensä 156 kappaletta. Tämä on kirjoitushetkellä 33% koko jäsenistöstä (468)

Kyselyllä kartoitettiin tyytyväisyyttä TiTen nykyiseen logoon ja halukkuuteen muuttaa sitä.


Kysymys “Oletko tyytyväinen TiTen nykyiseen logoon?” sai vastauksia seuraavasti:


Olen tyytyväinen: 100 kpl (64%)

En osaa sanoa / Yhdentekevää: 30 kpl (19%)

En ole tyytyväinen 26 kpl (17%)

Ehdoton enemmistö (64%) kyselyyn vastaanneista on tyytyväisiä TiTen nykyiseen logoon.


Kysymys “Olisitko avoin muuttamaan TiTen nykyistä logoa?” sai vastauksia seuraavasti:

Kyllä: 70 kpl (45%)

Kyllä, siinä tapauksessa että: 37 kpl (24%)

En: 49 kpl (31%)

Ehdoton enemmistö (69%) kyselyyn vastanneista on jollain tapaa avoimia muuttamaan TiTen nykyistä logoa


Kyselyyn vastanneet esittivät laajasti näkemyksiä muuttamisen puolesta ja sitä vastaan. Alle on koottu keskeisimmät esiin tulleet asiat.


Logon muuttamiseen avoimesti suhtautuvien vastaajien mietteitä:

-Nykyinen logo ei edusta tietotekniikkaa ja siitä puuttuu alaan liittyviä elementtejä

-Nykyinen logo ei ole hieno

-Nykyinen logo ei ole moderni


Logon muuttamiseen kielteisesti suhtautuvien vastaajien mietteitä:

-Nykyinen logo kantaa historiaa ja perinteitä

-Nykyinen logo on hieno

-Logon muuttamiseen liittyy mahdollisia kustannuksia (pinssit, merkit, liput, standaarit, tekstiilit jne.)


Mikäli logoa muutettaisiin, pitäisi uuden logon enemmistön mielestä:

-Kunnioittaa perinteitä ja teekkariutta

-Olla jäsenistön yhteisponnistus

-Edustaa selkeästi tietotekniikkaa

-Olla nykyistä hienompi

-Olla modernimpi


Killan hallitus katsoo, että asiassa on kuultu merkittävää osaa jäsenistöstä ja että tulokset edustavat hyvin jäsenistön mielipiteitä. Kyselyn pohjalta ei ole tehty vielä päätöstä muuttaa logoa, mutta hallitus katsoo, että enemmistö on antanut hyväksyntänsä jatkaa selvitystyötä. Asiasta tiedotetaan lisää pian.